Täze moda plitalary öwreniň

 • 2 bukjalar açyk gizlenen çekiş slaýdyny basýar

  2 bukjalar açyk gizlenen çekiş slaýdyny basýar

  Jikme-jik parametrler Doly uzaldylan aşaky slaýd (açyk basyň) ýokary berk sowuk togalanan polat ýokary berkligi we çydamlylygy üpjün edýär Haryt sany Finish Sink örtülen / Gara elektroforez Ölçegi 250mm-450mm (10 ′ '- 18 ′') Material Sowuk togalanan polat ingük kuwwaty 30KG çenli Uzaldyş tertibi Doly uzaldyş galyňlygy 1,4mm Durmuş sikliniň synagy 50000 gezek Duz pürküji synagy 48 sagat OEM goldawy Hoş geldiňiz gaplama we gowşuryş Acc.Gizlin bilen doly giňeltmegi haýyş etmek ...

 • 35 mm ini top göteriji slaýd sowuk rulon polat

  35 mm ini top göteriji slaýd sowuk rulon polat

  Jikme-jik parametrler 35mm 3 Süýşýän slaýd 35 mm doly uzaldyjy slaýd, Programma: Aşhana, hammam, öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana, elementiň nomeri Fink sink örtülen / Gara elektroforeziň ölçegi 200mm-600mm (8 "-24" id Width 35MM material Sowuk togalanan polat adingükleme kuwwaty 30KG (10 ″) Boý ölçegi 11,6 ± 0,2mm Uzaldyş tertibi Doly uzalma galyňlygy 0.9mm / 1.0mm / 1,2mm Durmuş sikli synagy 50000 gezek Duz pürküji synagy 48 sagat ...

 • 45MM Doly giňeltme teleskopiki çekiş slaýderi

  45MM Doly giňeltme teleskopiki çekiş slaýderi

  45mm 3 bukjany açyň togalanan polat adingükleme kuwwaty 45KG (12 ″) Boý ölçegi 12.5 ± 0,2mm Uzaldyş tertibi Doly uzalma galyňlygy 0,9mm / 1.0mm / 1,2mm Durmuş sikliniň synagy 50000 gezek Duz pürküji synagy 48 sagat OEM goldawy Wel ...

 • 45 mm çekiş slaýdynyň doly uzynlygy bolan gara top

  45 mm çekişli doly toply gara top ...

  Önümiň parametrleri 45mm 3 eplenýän top slaýd 45 mm doly uzaldyjy slaýd, Programma: Aşhana, hammam, öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana, elementiň nomeri Finink sink örtülen / Gara elektroforeziň ölçegi 200mm-600mm (8 ”-24” id Width 45MM material Sowuk togalanan polat adingük kuwwaty 45KG (12 ″) Boý ölçegi 12,5 ± 0,2mm Uzaldyş tertibi Doly uzaldyş galyňlygy 0.9mm / 1.0mm / 1,2mm Durmuş sikli synagy 50000 gezek Duz pürküji synagy 48 sagat ...

Içerki dizaýnyň mysallary

 • programma1

 • amaly2

 • programma3

 • programma4

Biz hakda

“Sichuan Huaguang Intelligent Hardware Technology Co., Ltd.” Hytaýyň Siçuan şäheriniň Çengdu şäherinde ýerleşýär.R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän akylly öý enjamlary kärhanasy.100,000 inedördül metr häzirki zaman ussahanalarynyň meýdany tutýar.Customörite mebel birikdirijilerini, laminat diregleri, plastmassa böleklerini, ilikleri, slaýd relsleri we beýleki önümleri öndürmekde ýöriteleşen.

has köp >>

Habarlar

 • Baglaýjy enjamlar: mebel önümçiligini öwrülişik

  Iýun-03-2023

  Soňky döwürde durnukly ösüş düşünjesi mebel pudagynyň ünsüni özüne çekdi.Sarp edijiler indi saýlamalarynyň daşky gurşawa ýetirýän täsirine has gowy düşünýärler we mebel markalary durnukly materiallara we önümçilik proseslerine ünsi jemläp başlaýarlar.Bu r ...

 • Intellektual eýeçiligi goramak |Üznüksiz güýçlendirmek

  Intellektual eýeçiligi goramak |Üznüksiz güýçlendirmek

  Iýul-17-2022

  8-11-nji iýul;Import we eksport pawiliony 9.1-38 Meiki siziň bilen. Ykdysady ösüş we içerde we daşary ýurtlarda barha güýçli bäsdeşlik bilen intellektual eýeçilik ýokary tehnologiýaly kärhanalarda we adaty pudaklarda has möhüm rol oýnaýar.Esasy bäsdeşlik ...

 • Meiki - başlangyç nokat

  Meiki - başlangyç nokat

  Mart-21-2022

  Dünýä näçe şowhunly bolsa-da, ussanyň ýüregi asuda we durnukly bolmaly.Adamlarda duýgular, ynançlar we garaýyşlar bar, şonuň üçinem muňa ähmiýet bermeýärler, ýagny dürli üýtgeýänleriň arasynda elinden gelenini etmeli.“Meiki” -niň dünýä inmegi Marka gurmak: mahabatda ...